Fesols de Santa Pau cuits (pot gran 720 ml)

6,25€

Origen: Montserrat Miralles (Can Maia de la Cot - Santa Pau)

Preu:6,25€