Fesols de Santa Pau cuits (pot gran 720 ml)

5,15€

Origen: Montserrat Miralles (Can Maia de la Cot - Santa Pau)

Preu:5,15€